Vacaturekenmerken

Practor Bio Sciences Centrum voor Innovatief vakmanschap Bio Sciences

Regio Holland Rijnland en Gemeente Leiden onderscheiden zich economisch en maatschappelijk door een sterke Life Sciences & Health (LSH) sector. Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is het grootste LSH cluster van Nederland en behoort tot de top van Europa. Life Sciences of Bio Sciences bundelt de wetenschappen die onderzoek doen naar organismen, zoals mensen, dieren, planten en  micro-organismen. Deze kennis en kunde is hard nodig om meerdere urgente maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Denk aan thema’s als landbouw, water, voedsel en gezondheid. De COVID-19 crisis is hiervan een mooi voorbeeld: een van de corona vaccins kon op basis van kennis in de life sciences voor een aanzienlijk deel ontwikkeld en geproduceerd worden bij Janssen Vaccins in Leiden. Om uitdagingen als deze aan te pakken is een gezamenlijke inspanning nodig.

Het LBSP groeit momenteel harder dan verwacht. Werkgevers, van start-ups tot multinationals, staan voor grote uitdagingen wat betreft de beschikbaarheid en ontwikkeling van talent alsmede de snelheid van de technologische ontwikkelingen (zoals digitalisering, robotisering, complexiteit en veiligheid en verduurzaming). Uit recent onderzoek in opdracht van de Stichting LBSP en Hogeschool Leiden (Human Capital Agenda LBSP, ‘Zonder talent geen groei’, 2022),  blijkt dat van de duizenden extra banen die erbij komen, bijna vijftig procent bestemd is voor mbo-gediplomeerden. Men is kortom hard op zoek naar voldoende en toekomstbestendige vakmensen.

Op het LBSP zijn mbo- en ook hbo-instellingen gevestigd die toekomstig en zittend personeel opleiden in de Bio Sciences. Om optimaal aan de sluiten bij de wensen van het bedrijfsleven willen zij hun onderwijs zo goed mogelijk op de (toekomstige) praktijk afstemmen. Veel van genoemde uitdagingen en kansen kunnen alleen worden verzilverd als de verschillende partijen slim samenwerken. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences is eind 2020 opgezet om de gewenste Publiek Private Samenwerking (PPS) te faciliteren. Het is inmiddels gelukt ruim 25 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar te brengen rondom een heldere ambitie, concrete agenda en aanpak (civ-biosciences.nl).

Een van de belangrijke pijlers in het CIV Bio Sciences is praktijkgericht onderzoek met betrekking tot het ontwikkelen en verkennen van innovatie in de Bio Sciences en de implementatie daarvan in het vakonderwijs. Hiervoor zoeken we een practor (ca. 0,4 fte), die als onderdeel van mboRijnland, onder de koepel van het CIV Bio Sciences, het Practoraat Bio Sciences gaat opzetten.

De kern van het Practoraat Bio Sciences richt zich op het onderzoeken van Bio Sciences innovaties en arbeidsmarktontwikkelingen en -behoeften en daarbij passend mbo onderwijs, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), huidige en toekomstige studenten (beroepsbekwaam en toekomstig beroepsperspectief) en docenten (professionalisering). Een voorbeeld van een onderzoeksvraag kan zijn: ‘Wat is een passend onderwijsaanbod voor de huidige vraag naar operators op het Leiden Bio Science Park?’  of ‘Hoe organiseren we hybride onderwijs in de Bio Sciences?’.Het concept practoraat is nog volop in ontwikkeling en de practor zal in nauwe samenwerking met de partners en mboRijnland, de programmamanager, onderwijsontwerpers (docenten) de focus en het karakter van het practoraat verder uitwerken. Het practoraat draagt bij aan het innoveren en flexibiliseren van het onderwijsaanbod van de betrokken onderwijsinstellingen, waarmee het menselijk kapitaal verder wordt versterkt. De ‘lessons learned’ worden breed gedeeld zodat opschaling mogelijk wordt. Het practoraat functioneert zo als een scharnier tussen de innovatie van de beroepspraktijk en vernieuwing van het onderwijs. Daar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij practoraten en lectoraten.

Rol van de practor

  • De practor is boegbeeld, inspirator en motor van praktijkgericht onderzoek. Voorbeelden van taken van de practor zijn:
  • -Opstellen en coördineren van een onderzoeksprogramma, gebaseerd op vraagstukken vanuit werkveld en mbo onderwijs.
  • Uitvoeren van onderzoek in samenwerking met een team/ teams van docent-onderzoekers, studenten en CIV partners (werkveld/ overheid/ onderwijs).
  • Toegankelijk maken en verspreiden van de opbrengst van onderzoek door middel van publicaties, media-uitingen, conferenties, lezingen, workshops.
  • Het onderzoeken (en realiseren) van (PPS) proposities richting verduurzaming van het Practoraat Bio Sciences.

Functie-eisen

Je bent een stevige persoonlijkheid en in staat om op een creatieve, ambitieuze en zelfstandige manier de doelstellingen van het practoraat te realiseren; je bent een netwerker die gemakkelijk verbindt, die sterk is in vraagarticulatie en in de vertaling van vragen in de praktijk naar uitvoerbaar praktijkgericht onderzoek. Je beschikt over een ondernemende instelling, je ziet kansen en benut deze voor het verwerven van nieuwe mogelijkheden en middelen. Je bent een inspirator voor zowel studenten, docenten als medewerkers van partners. Daarnaast heb je: - minimaal een academische opleiding - kennis van methoden van onderzoek, het doen van praktijkgericht onderzoek en het vertalen van de resultaten naar werkveld en onderwijs. - hart voor het middelbaar beroepsonderwijs (MLO, bètatechniek) - duidelijke visie op/ affiniteit met de ontwikkelingen in het Bio Sciences werkveld en LBSP. - didactische competenties met het oog op het samenwerken met studenten en het meewerken aan professionalisering van docenten. - uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden.

Wat bieden wij?

Het practoraat wordt vooralsnog ingesteld voor een periode van ca. 4 jaar, tot november 2026. De functie wordt ingeschaald op basis van achtergrond en werkervaring binnen salarisschaal 12 (maximaal €5.924,00). De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op verlenging. Een contract op detacheringsbasis, op basis van inhuur of dienstverband bij mboRijnland is bespreekbaar. Organisatorisch valt het Practoraat Bio Sciences onder Jan van Laake, directeur mbo College ICT & Techniek. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wil je meer weten?

Neem voor meer informatie over de vacature van practor Bio Sciences contact op met Sandra Migchielsen, Programmamanager CIV Bio Sciences (06-29199794) of met Jan van Laake, directeur mbo College ICT & Techniek en CIV’s (06-12722070).

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd om als practor aan de slag te gaan bij het CIV Bio Sciences? Solliciteer dan direct via onderstaande sollicitatiebutton; je kunt je motivatiebrief en CV daar uploaden. Reageren kan tot 17 maart 2023. Deze vacature wordt binnen mboRijnland, partners van CIV Bio sciences en via het eigen netwerk van mboRijnland gepubliceerd. Solliciteren kan alleen via de webpagina van mboRijnland.